Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ενημέρωση

Ο πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός. Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών και αποφεύγουμε όσους
μας αγχώνουν χωρίς λόγο!

Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων

Δείτε το σχέδιο για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

  • Γέφυρα ασφαλείας για μια νέα καθημερινότητα
  • Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για την Υγεία
  • Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για τις Μετακινήσεις
  • Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για τον Δημόσιο Τομέα
  • Το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για την Οικονομική δραστηριότητα
  • Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για την Παιδεία
  • Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων για τις Αθλητικές δραστηριότητες
  • Μέτρα Δημόσιας Υγείας
  • Διευκρινίσεις για τις Οικονομικές Δραστηριότητες που επαναλειτουργούν στις 4 Μαΐου
  • Μέτρα στήριξης του Πολιτισμού και των εργαζομένων του