Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

Η περιήγηση ως εμπειρία και καταγραφή!

Πώς οι περιηγητικές αφηγήσεις και η έκθεση στην εξωτερικότητα προδιαγράφουν ή υπονοούν μια καινούρια αντίληψη του χώρου; Με ποιον τρόπο τα περιηγητικά βιβλία συγκροτούν τεκμήριο, όχι μόνο της αστικής και εθνικής μνήμης και ταυτότητας, αλλά και μιας εξελισσόμενης αισθητικής αντίληψης του χώρου; Μια ομιλία για τα περιηγητικά βιβλία που αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό μέρος της συλλογής της Ωνασείου Βιβλιοθήκης.