Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Παππούς - Γιαγιά

Άσκηση, πρόληψη και θεραπεία!

H καθημερινή φυσική δραστηριότητα είναι αποδεδειγμένα ένας προστατευτικός παράγοντας σε πολλές ασθένειες . Τα οφέλη της για την υγεία είναι πολλάκις τεκμηριωμένα. Για όλους εμάς, νέους και ηλικιωμένους, η τακτική σωματική άσκηση παραμένει μια σημαντική στρατηγική για να διατηρηθούμε υγιείς! Σε σύγκριση με την καθιστική ζωή, η σωματική δραστηριότητα μέτριας έντασης σχετίζεται με καλύτερη ανοσολογική λειτουργία. Ομοίως, η τακτική σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και αντιληπτό άγχος (που πολλοί από εμάς αισθάνονται μετά την πανδημία του COVID-19).