Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Πνευματική Ενδυνάμωση

"Ρόδα είναι και γυρίζει"! Ταινία μικρού μήκους!

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και πρωταγωνιστής είναι ένας έφηβος, ο Αλέξανδρος Κούμπρια. Στην ταινία απεικονίζονται σκηνές επιμονής και υπομονής καθώς και η αποδοχή των φίλων του ξανά "στο παιχνίδι της ζωής" . Στόχος της ταινίας μικρού μήκους είναι να τονιστεί πως τα άτομα με αναπηρία, έχουν τις ίδιες ανάγκες με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ίση συμμετοχή τους στη ζωή προϋποθέτει ίση μεταχείριση αυτών ως πολίτες, παιδιά, άνθρωποι.