Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρήσιμες οδηγίες

Μαζί, θα τα καταφέρουμε! Δεν φοβόμαστε, μένουμε ασφαλείς και προστατευόμαστε!

Η γνώμη του ECDC για τη χρήση μάσκας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης κι Ελέγχου Νόσων εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση μάσκας από μη πάσχοντες. Το κείμενο είναι στην αγγλική γλώσσα. Για την Ελλάδα, αρμόδιο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).