Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Εργασία

Δωρεάν μαθήματα για αγρότες επιχειρηματίες

Αγροτικός τομέας και επιχειρείν: Πώς ξεκινάμε; Τα μαθήματα αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου GrowGreen (Erasmus+). Απαιτείται εγγραφή.