Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Εργασία

Ανάπτυξη και βιωσιμότητα!

Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κατά την ανάπτυξη ιδεών για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Οι μαθητές αναμένεται να γνωρίσουν τις διαδρομές ανάπτυξης και να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων θα είναι βιώσιμες μετά από οποιαδήποτε αρχική χρηματοδότηση!