Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Εργασία

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και διαχείριση!

Οι σπουδαστές θα διερευνήσουν πώς να οργανώσουν την εκκίνηση μιας επιχείρησης, τον ρόλο του αποτελεσματικού προγραμματισμού, των πόρων και διαδικασιών για την επίτευξη των αρχικών επιχειρηματικών στόχων!