Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Εργασία

MOOC BOOK - Open Resource Platform!

Μέσα από μία σειρά από απλές ερωτήσεις και απαντήσεις μάθετε για τον τρόπο και τα οφέλη χρήσης του MOOC στις επιχειρήσεις!